Utilizare şi Setări Module Cookie

Politica standard în ceea ce priveşte cookie-urile este de a permite utilizarea acestor module pe website. Ne asigurăm astfel că tu beneficiezi de cea mai bună experienţă de navigare şi servicii personalizate în paginile website-ului. Dacă doreşti să continui navigarea în acest mod nu este nevoie să operezi niciun fel de modificări.

Pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care utilizăm modulele cookie sau cum poţi modifica setările, accesează urmatorul link.

 

Condiţii de utilizare

Condiţii de utilizare  

Essity (publ) Sediu social: Stockholm, Suedia Nr. de înregistrare: 556012-6293 Referinţele de mai jos la „Essity”, „în ceea ce ne priveşte” sau „noi” reprezintă referinţe la Essity (publ) în calitate de furnizor al acestei pagini de Internet („Site”), cu excepţia situaţiilor în care rezultă faptul că un anumit Site sau alt serviciu face referire la o altă entitate, context în care „Essity” va face referire la o astfel de entitate. Prezentele Condiţii de utilizare se vor aplica în ceea ce priveşte Site-urile şi alte servicii care fac referire la prezentele Condiţii de utilizare. În scopul furnizării propriului Site, precum şi cel al prezenţilor Termeni de utilizare, Essity se va supune legislaţiei suedeze. Cu toate acestea, deoarece Grupul SCA include entităţi din întreaga lume, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în cazul în care o altă companie este declarată ca fiind furnizorul unui anumit Site sau serviciu, este posibil ca legislaţia naţională a ţării în care o astfel de entitate îşi desfăşoară activitatea să includă reglementări diferite sau suplimentare. Într-un astfel de caz, entitatea în cauză va aplica şi se va supune legislaţiei naţionale aplicabile, în măsura impusă.

Declaraţia legală

Materialele disponibile pe acest Site sunt furnizate de către Essity sub formă de servicii adresate propriilor clienţi şi pot fi utilizate exclusiv în scopuri de informare. Este permisă descărcarea de exemplare unice sub rezerva prevederilor de mai jos.

Prin descărcarea oricăror materiale disponibile pe acest Site, vă exprimaţi acordul referitor la prezentele condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, nu utilizaţi Site-ul şi nu descărcaţi niciun fel de materiale disponibile pe acesta.

Informaţii privind mărcile comerciale

Toate denumirile, siglele şi mărcile comerciale reprezintă proprietatea Essity, a afiliaţilor acesteia, companiilor în cauză sau proprietarilor de licenţă sau partenerilor asociaţi.

Mărcile comerciale sau numele de branduri aparţinând Essity pot fi utilizate numai conform celor prevăzute în cadrul prezentelor Condiţii de utilizare sau cu acordul scris obţinut în prealabil din partea Essity.

Orice utilizare a mărcilor comerciale aparţinând Essity în cadrul unor campanii promoţionale sau de publicitate pentru produsele Essity necesită obţinerea confirmării în acest sens.

Utilizare limitată / Licenţă unică

Întregul conţinut inclus în acest Site, precum textul, elementele grafice, siglele, pictogramele butoanelor, imaginile, clipurile audio şi software, reprezintă proprietatea Essity sau a furnizorilor săi de conţinut şi este protejat de către legislaţia suedeză şi internaţională privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricăror materiale de pe acest Site ar putea contraveni legislaţiei privind drepturile de autor, mărcile comerciale şi/sau de altă natură şi este supusă sancţiunilor atât civile, cât şi penale.

Se interzice reproducerea, duplicarea, copierea, comercializarea, revânzarea sau exploatarea sub o altă formă a acestui Site sau oricărei părţi a sa în orice scop comercial interzis în mod expres în scris de către Essity. Este permisă descărcarea unui singur exemplar al informaţiilor disponibile pe Site-urile Essity, pe un singur calculator, numai în vederea utilizării în scop personal, necomercial sau intern.

Vi se interzice modificarea, utilizarea sau transferarea informaţiilor în orice scopuri comerciale, precum şi îndepărtarea oricăror notificări proprietare sau de drepturi de autor ataşate acestora. Sunteţi de acord cu privire la faptul că dvs. veţi fi responsabil pentru prevenirea oricărui act de copiere neautorizată a materialelor, precum şi pentru asigurarea că toţi angajaţii şi subcontractanţii – dacă este cazul – organizaţiei dvs. se conformează acestor restricţii.

Sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind drepturilor de autor. Vi se permite efectuarea de copii după acest Site sub forma unor acţiuni incidentale necesare pe parcursul vizualizării şi puteţi tipări un exemplar pentru uz personal al unei părţi a acestui Site rezonabile pentru scopuri private. Toate celelalte tipuri de utilizare sunt strict interzise. Se interzice integrarea acestui Site sau crearea de legături către alte pagini decât cea principală, fără acordul nostru scris obţinut în prealabil.

Essity nu vă conferă niciun fel de drepturi exprese sau implicite cu privire la vreun brevet, drepturi de autor, mărci comerciale sau informaţii comerciale secrete.

Excluderea garanţiilor

Informaţiile din cele de faţă sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanţie expresă sau implicită, inclusiv garanţii de vandabilitate, conformitate cu drepturile privind proprietatea intelectuală sau adecvare pentru un scop anume. Dacă Essity creează o legătură către pagina de Internet a unei terţe părţi, aceasta va fi numai pentru comoditatea utilizatorilor, iar Essity na va fi responsabilă în niciun fel pentru conţinutul sau corectitudinea informaţiilor incluse într-o astfel de pagină de Internet.

Essity nu va fi responsabilă în niciun caz pentru niciun fel de daune, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, întreruperea activităţii comerciale sau pierderea de informaţii, suferite în urma utilizării sau incapacităţii de a utiliza informaţiile, chiar dacă Essity a fost înştiinţată cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de daune.

De asemenea, Essity nu garantează pentru exactitatea sau integritatea informaţiilor, textului, elementelor grafice, legăturilor sau a altor articole ce ar putea fi cuprinse de aceste informaţii. Essity poate aduce modificări acestui conţinut, sau produselor descrise de acesta, în orice moment, fără notificare prealabilă. Essity nu îşi asumă niciun angajament cu privire la actualizarea informaţiilor sau a altor materiale incluse în acest Site.

Publicările utilizatorului

Orice material, informaţie sau alte comunicări pe care le transmiteţi către sau postaţi pe acest Site vor fi tratate ca având caracter neconfidenţial, neexclusiv, fără redevenţe, irevocabil, cu posibilitate de subcontractare integrală şi non-proprietar („Comunicări”). Essity nu va avea niciun fel de obligaţii privind Comunicările.

Essity va avea dreptul de a divulga, copia, distribui, încorpora şi/sau utiliza sub o altă formă orice Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele sau alte lucruri incluse în acestea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale.

Dacă transmiteţi date personale către acest Site sau într-o altă manieră către Essity, prin prezentul, vă exprimaţi acordul în ceea ce priveşte dreptul Essity de a utiliza astfel de date în scopul evaluării informaţiilor dvs., precum şi de a comercializa produsele şi serviciile Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele în ţări terţe şi de a posta datele dvs. personale pe Internet. Essity va fi responsabilă conform legislaţiei suedeze pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal, iar dvs. veţi putea contacta Essity în cazul unor date incorecte sau cu privire la alte aspecte referitoare la datele dvs. personale.

Se interzice postarea oricăror Comunicări care ar putea fi considerate ofensatoare sau care încalcă intimitatea altor persoane sau interpretate ca marketing comercial sau care sunt în orice mod ilegale sau necuvenite. Essity va şterge astfel de comunicări atunci când acestea sunt conştientizate şi ne rezervăm dreptul de a vă retrage calitatea de utilizator al Site-ului sau serviciilor noastre.

Referitor la utilizarea serviciilor terţelor părţi, precum Facebook, este posibil să se aplice şi termenii terţelor părţi. De exemplu, Facebook aplică propria „Declaraţie a drepturilor şi responsabilităţilor” în cazul tuturor utilizatorilor şi vizitatorilor Facebook şi vă recomandăm să citiţi aceşti termeni înainte de a utiliza orice astfel de servicii ale terţelor părţi.

Altele

Essity poate revizui în orice moment aceşti Termeni de utilizare, prin actualizarea prezentei publicări.

La propria decizie, Essity îşi rezervă dreptul de a (1) modifica prezenta Declaraţie legală; (2) monitoriza şi elimina postări; şi/sau (3) întrerupe disponibilitatea Site-ului, în orice moment, fără notificare prealabilă.

Dacă orice termen, condiţie sau prevedere a prezentei Declaraţii legale este determinată ca fiind ilegală, fără valabilitate, nulă sau, din orice motive, imposibil de aplicat, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalţi termeni, condiţii şi prevederi nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel de către o astfel de situaţie.

 

Politica de confidenţialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Scopul Essity şi a afiliaţilor acesteia („Essity” sau „Grupul Essity”) este acela ca toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Essity să fie în permanenţă sigure în ceea ce priveşte respectarea confidenţialităţii acestora, precum şi asupra faptului că este aplicată grija cuvenită cu privire la datele lor personale. A se vedea, de asemenea, Codul de conduită al Grupului Essity.

Essity va respecta legislaţiile naţionale aplicabile privind protejarea datelor care reglementează colectarea şi utilizarea datelor referitoare la indivizi („date cu caracter personal”), precum şi prezenta Politică de confidenţialitate. Scopul prezentei Politici de confidenţialitate este acela de a stabili principiile aplicabile utilizării datelor cu caracter personal pe care dvs. ni le transmiteţi sau pe care noi le obţinem de la dvs.

Essity, sau organismul afiliat în cauză, conform celor prevăzute de faţă sau pe Site-ul relevant, reprezintă organul de control responsabil pentru prelucrarea datelor personale descrise în prezentul document.

Informaţii – Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal, inclusiv datele precum numele şi adresele, pe care dvs. le furnizaţi către Essity, pot fi prelucrate atât manual, cât şi electronic.

Datele personale furnizate de dvs. vor fi prelucrate în scopul de a (i) administra orice solicitare din partea dvs. sau acord cu dvs., (ii) furniza informaţii şi servicii în legătură cu o astfel de solicitare sau acord, precum şi pentru (iii) derularea de politici de marketing şi de asistare a clienţilor şi (iv) vânzări/dezvoltarea de produse, toate determinate ca fiind aplicabile de către Essity. Prin adresarea datelor dvs. personale, sunteţi de acord şi consimţiţi asupra obligativităţii termenilor descrişi în prezenta Politică de confidenţialitate şi în Termenii de utilizare.

Orice accesare a Site-urilor Essity poate conduce la înregistrarea adresei IP utilizate pentru o astfel de accesare. De asemenea, noi utilizăm adresele IP pentru măsurarea traficului înregistrat pe Site-urile Essity. (O adresă IP reprezintă un număr unic ce face posibilă, uneori, identificarea conexiunii la Internet a unui utilizator şi este furnizată în mod automat de către asistentul dvs. de navigare pe Internet de fiecare dată când vizualizaţi o pagină de Internet.) O astfel de măsurătoare poate include, de asemenea, colectarea de informaţii cu privire la modul în care dvs. utilizaţi Site-ul, ce poate, de asemenea, include monitorizarea nivelului de utilizare a Site-ului, pentru a ajuta Essity la îmbunătăţirea Site-ului, la personalizarea experienţei dvs. adaptând conţinutul pe care îl vizualizaţi, în vederea optimizării experienţei dvs. în calitate de utilizator şi determinării frecvenţei de utilizare. Aceste aspecte pot fi valabile şi în legătură cu orice conturi de utilizator pe care le-aţi putea deţine pe Site-ul Essity. Este posibil să desfăşurăm şi analize statistice pe baza datelor colectate.

Informaţii confidenţiale

Dacă dvs. ne oferiţi în mod voluntar informaţii personale confidenţiale cu privire la dvs. (de exemplu, informaţii referitoare la sănătatea dvs.), vă exprimaţi acordul asupra prelucrării de către Essity a datelor personale confidenţiale în scopurile descrise în prezenta Politică de confidenţialitate (precum şi în orice notificare cu privirea la utilizarea datelor furnizate în legătură cu o astfel de colectare) în măsura în care se impune obţinerea unui consimţământ, conform legislaţiei aplicabile.

Dezvăluirea informaţiilor personale către terţe părţi

Essity poate furniza datele dvs. personale unor terţe părţi, precum un partener sau un distribuitor al produselor noastre, în vederea îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate.

Datele furnizate de către dvs. ar putea fi exportate către alte părţi ale Grupului Essity şi/sau parteneri de afaceri aflaţi în ţări membre sau nu ale Uniunii Europene.

Vă rugăm să daţi dovadă de precauţie atunci când transmiteţi date personale prin Internet. Menţinerea siguranţei parolei şi informaţiilor dvs. personale reprezintă aspecte ce intră în responsabilitatea dvs. Utilizarea acestei pagini de Internet reprezintă acordul şi asumarea de către dvs. a unor astfel de riscuri.

Accesul la şi corectarea datelor personale

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la modul nostru de prelucrare a datelor personale sau dacă consideraţi că informaţiile prelucrate de către noi sunt incorecte sau incomplete, contactaţi compania Essity ale cărei informaţii sunt afişate în mod vizibil pe Site. Conform legislaţiei locale de protejare a datelor, este posibil să deţineţi drepturi de accesare şi rectificare a datelor dvs. personale. Astfel de drepturi vor fi respectate de către noi în măsura maximă posibilă pentru îndeplinirea tuturor obligaţiilor noastre legale.

Pentru a lua legătura cu Furnizorul referitor la prezenta Politică de confidenţialitate, vă rugăm să contactaţi Essity la CP 200, 101 23 STOCKHOLM, sau prin email la adresa info@Essity.com.

Utilizarea modulelor de tip cookie

Acest Site utilizează module de tip cookie. Această secţiune vă oferă detalii cu privire la modul în care sunt utilizate modulele de tip cookie şi cum puteţi controla păstrarea sau ştergerea acestora.

 

Ce este un modul de tip cookie?

Informaţii transferate pe unitatea hard disk a calculatorului dvs. de pe o pagină de Internet sunt cunoscute sub denumirea de module de tip cookie.

Acestea nu reprezintă aplicaţii software, ci doar mici fişiere de informaţii care permit paginilor de Internet să stocheze şi să acceseze informaţii cu privire la caracteristicile de navigare ale unui utilizator.

Majoritatea paginilor de Internet utilizează module de tip cookie deoarece acestea reprezintă o parte componentă a instrumentelor care fac din Internet o experienţă extraordinară pentru utilizatori. Modulele cookie permit paginilor de Internet să ofere servicii personalizate (de exemplu, memorarea datelor de autentificare, menţinerea produselor într-un coş de cumpărături sau afişarea de conţinut relevant).

Există diferite tipuri de module cookie: modulele cookie temporare (sau modulele cookie per sesiune) sunt şterse în momentul în care asistentul de navigare este închis; modulele cookie persistente nu sunt şterse, ci rămân disponibile până când acestea sunt şterse în mod activ sau expiră (aspect ce depinde de durata programată de pagina de Internet pentru existenţa modulului cookie).

Cum puteţi şterge un modul cookie?

Majoritatea aplicaţiilor de navigare sunt setate în mod automat să accepte module cookie.

Puteţi dezactiva această opţiune privind modulele cookie de pe asistentul dvs. de navigare, însă reţineţi că, dacă procedaţi astfel, este posibil să pierdeţi numeroase funcţii necesare pentru a permite paginii de Internet să ruleze în mod corespunzător.

Dacă doriţi informaţii suplimentare privind modulele cookie, vă rugăm să accesaţi www.aboutcookies.org, pagină care cuprinde informaţii comprehensive şi independente cu privire la modul de dezactivare a modulelor cookie utilizând setările aplicaţiei de navigare, precum şi cu privire la modul de ştergere a modulelor cookie deja existente pe calculatorul dvs.

Pentru a şterge modulele cookie de pe telefonul dvs. mobil va trebui să consultaţi manualul aparatului dvs.

Lista modulelor cookie Libresse

În scopul de a vă oferi o experienţă personalizată, acest Site utilizează module cookie.

 De fiecare dată când utilizaţi Site-ul, modulele cookie sunt transferate şi/sau accesate. Modulele cookie sunt enumerate mai jos. 

Scop Tip Durată de prezenţă Primar sau terţă parte
Măsurarea modelelor de trafic Module cookie strict necesare Modul cookie per sesiune modul primar
Gestionarea sesiunilor de înregistrare Module cookie strict necesare Modul cookie per sesiune modul primar
Monitorizarea modului de utilizare al website-ului Module cookie de targetare sau publicitate Module cookie permanente şi/sau  per sesiune  modul terţă parte
Gestionarea preferinţelor utilizatorului Modulele cookie de funcţionalitate Modul cookie per sesiune

modul primar

 

Module cookie strict necesare

Aceste module cookie sunt esenţiale pentru a putea parcurge pagina de Internet şi a-i utiliza funcţiile, precum accesarea zonelor de siguranţă ale paginii de Internet.  Fără aceste module cookie, serviciile pe care le-aţi solicitat, precum efectuarea unei achiziţii, nu pot fi furnizate.

Module cookie analitice

Aceste module cookie colectează informaţii cu privire la modul în care utilizatorii folosesc o pagină de Internet, de exemplu care pagini sunt accesate cel mai frecvent de către vizitatori şi dacă aceştia primesc mesaje de eroare de la paginile de Internet.  Aceste module cookie nu colectează informaţii care identifică un vizitator.  Toate informaţiile acestor module cookie sunt colectate împreună şi, în consecinţă, sunt anonime.  Acestea sunt utilizate numai pentru îmbunătăţirea modului de funcţionare a unei pagini de Internet.  

Modulele cookie de funcţionalitate

Aceste module cookie permit unei pagini de Internet să memoreze alegerile făcute de dvs. (precum numele dvs., limba sau regiunea) şi să ofere funcţii îmbunătăţite, personalizate.  Informaţiile pe care aceste module cookie le colectează ar putea fi anonime şi nu pot oferi detalii cu privire la activitatea dvs. de navigare pe alte pagini de Internet.

Module cookie de targetare sau publicitate

Aceste module cookie sunt utilizate pentru transmiterea de reclame mai relevante pentru dvs. şi aspectele dvs. de interes.  Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru limitarea numărului de vizionări a unei reclame, precum şi pentru a facilita determinarea eficienţei unei campanii publicitare.  Acestea sunt plasate de reţelele noastre de publicitate cu acordul Libresse.  Ele memorează faptul că aţi vizitat o pagină de Internet, iar această informaţie este partajată cu alte organizaţii precum agenţiile publicitare.  Adeseori modulele cookie de targetare şi publicitate sunt condiţionate de funcţionalitatea site-ului pus la dispoziţie de către cealaltă organizaţie

Acceptarea Condiţiilor de utilizare

Prin acceptarea Condiţiilor de utilizare, precum şi prin accesarea şi utilizarea Site-ului, vă exprimaţi acordul cu privire la utilizarea modulelor de tip cookie.  Vă puteţi exprima acordul cu privire la utilizarea de către noi a modulelor cookie şi prin intermediul setărilor efectuate la nivelul aplicaţiei dvs. de navigare pe Internet.

 

Publicările utilizatorului

Este posibil ca Essity să vă permită postarea de informaţii, comentarii sau alte materiale pe Site-ul nostru, reţelele media de socializare sau alte servicii disponibile prin Internet. Această măsură are drept scop facilitarea fluxului de informaţii cu privire la Essity şi produsele noastre. Vă rugăm să aveţi în vedere termenii aplicabili pentru astfel de publicări de către utilizatori, prevăzuţi în cadrul Declaraţiei legale (a se vedea mai sus).

 
Nu ne oferiţi informaţii cu privire la alte persoane decât în situaţiile în care puteţi dovedi faptul că deţineţi consimţământul acestora în acest sens.


Galeria de produse

Contactează-ne

Poţi contacta Libresse prin:

Facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram E-mail Telefon Adresă
 
 
 
 
 

Ai uitat parola?!

Nu-ţi face griji! Transmite numele tău de utilizator sau adresa de email şi îţi vom trimite detaliile tale.

Eroare, trebuie să completezi numele de utilizator
Eroare, adresa de email sau numele de utilizator nu există
Noua parolă a fost trimisă
 
 
 
 
 
 
Aşteaptă

Abonează-te la newsletterul nostru

Newsletterul nostru este o excelentă modalitate de a rămâne la curent cu noutăţile de pe site, ofertele, evenimentele şi multe altele. Pur şi simplu trimite adresa ta de email şi nu vei rata niciodată nimic. Despre Libresse!

Adresa de email introdusă este deja în lista de distribuţie a newsletterului.
Adresa ta de email este acum înregistrată la newsletterul nostru!
Adresă de email invalidă
Câmp obligatoriu

Dezabonează-te

 
 
 
 
 
 
Aşteaptă

Dezabonează-te de la newsletterul nostru

Am făcut sau am spus noi ceva? Te rugăm să ne contactezi, ca să ne putem revanşa faţă de tine. Ne va fi dor de tine! În fine, te poţi oricând înregistra din nou dacă te răzgândeşti.

Eroare. Ai introdus o adresă de email corectă?
Eşti dezabonată!
Adresă de email invalidă
Câmp obligatoriu
 
 
 
 
 

Salut! Browser-ul tău este cam vechi!

Actualizează la oricare dintre aceste versiuni noi.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Mulţumim pentru întrebare!

Am primit multe întrebări pentru expertul nostru. Acesta va răspunde doar la acele întrebări care nu au primit anterior un răspuns.

 
 
 
 
 
 

Şterge cont

Contul tău Libresse a fost îndepărtat