Utilizare şi Setări Module Cookie

Politica standard în ceea ce priveşte cookie-urile este de a permite utilizarea acestor module pe website. Ne asigurăm astfel că tu beneficiezi de cea mai bună experienţă de navigare şi servicii personalizate în paginile website-ului. Dacă doreşti să continui navigarea în acest mod nu este nevoie să operezi niciun fel de modificări.

Pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care utilizăm modulele cookie sau cum poţi modifica setările, accesează urmatorul link.

 

Declaraţie jurdică

Confidenţialitate şi aspecte juridice


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI INTEGRAL DECLARAŢIA JURIDICĂ ŞI POLITICA PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA ÎNAINTE DE A VIZITA SAU UTILIZA PAGINA WEB.


Introducere

Toate numele, siglele şi mărcile înregistrate sunt proprietatea Grupului Essity, a societăţilor afiliate acestuia, companiilor aferente, proprietarilor licenţelor folosite de acesta sau partenerilor acestuia. Drepturi de autor © 2008 Grupul Essity. Toate drepturile sunt rezervate. Orice vizită şi utilizare a informaţiilor de aici se vor supune termenilor şi condiţiilor prevăzute în Declaraţia juridică, Politica noastră privind confidenţialitatea, precum şi în Politica noastră etică. Scopul nostru este ca toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Essity să se simtă în siguranţă şi că intimitatea lor este respectată, iar noi vom depune toate eforturile pentru a proteja datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul acestei Politici privind confidenţialitatea este să vă informăm că ce informaţii colectăm şi la ce le folosim.
Scopul nostru este ca toate persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de Essity să se simtă în siguranţă că intimitatea lor este respectată şi că depunem suficiente eforturi pentru a proteja datele personale care ne parvin. Scopul acestei Politici privind confidenţialitatea este să vă informăm că ce informaţii colectăm şi la ce le folosim.
 
Noi suntem Essity Romania SRL
strada Polona 68-72, Polona Business Center, etaj 4, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania
J40/2520/1997
CUI: 9423101
Tel: +4 (021) 312 68 67

Declaraţia juridică

Toate materiale de pe această pagină web („Site-ul”) sunt furnizate de Essity Romania SRL („Essity" sau "Essity Group" sau "Grupul Essity") ca şi serviciu pentru clienţii săi şi pot fi folosite doar în scopul informaţional şi necomercial. Copii unice pot fi descărcate doar sub rezerva prevederilor de mai jos.

Prin descărcarea oricăror materiale de pe acest Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, nu folosiţi site-ul şi nu descărcaţi niciun material de pe acesta.

Proprietatea asupra mărcilor înregistrare şi utilizarea lor

Toate numele, siglele şi mărcile înregistrate sunt proprietatea Grupului Essity, a societăţilor afiliate acestuia, companiilor aferente, proprietarilor licenţelor folosite de acesta sau partenerilor acestuia. Drepturi de autor © 2008 Grupul Essity. Toate drepturile sunt rezervate. Mărcile înregistrate şi numele de marcă ale Essity Romania SRL pot fi utilizate doar în conformitate cu destinaţiile permise conform prezentei Declaraţii juridice sau cu permisiunea Essity Romania SRL.

Drepturile de proprietate intelectuală şi utilizarea limitată

Întregul conţinut al acestui Site, cum ar fi text, reprezentări grafice, sigle, butoane simbol, imagini, înregistrări audio şi aplicaţii software, este proprietatea Essity Romania SRL sau a furnizorilor săi de conţinut şi este protejat de legile din Anglia şi Ţara Galilor şi de legile internaţionale privind drepturile de autor. Utilizarea sau distribuirea neautorizată a oricărui material de pe acest Site poate reprezenta o încălcare a drepturilor de autor, mărcilor înregistrare şi/sau altor legi şi se va supune sancţiunilor civile şi penale.

Acest Site, sau orice parte a acestuia, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut sau exploatat într-o manieră similară într-un scop comercial care nu este permis de Essity. Puteţi descărca o singură copie a informaţiilor prezentate pe site-urile Essity pe un singur calculator doar în scop personal, necomercial şi intern, exceptând situaţia când deţineţi o licenţă scrisă din partea Essity în acest sens.

Nu aveţi permisiunea de a modifica, utiliza sau transfera informaţiilor în scop comercial şi nici de a îndepărta nicio notificare privind drepturile de autor sau altă notificare brevetată de pe respectivele informaţii. Sunteţi de acord să preveniţi orice copiere neautorizată a materialelor şi să vă asiguraţi că toţi angajaţii – dacă este cazul – din organizaţia voastră respectă aceste restricţii..

Essity nu vă acordă niciun drept expres sau implicit sub niciun brevet, drept de autor, marcă înregistrată sau informaţii ce reprezintă secrete comerciale. Orice utilizare a numelor, siglelor şi mărcilor înregistrate ale Essity în publicitate şi promovarea produselor Essity necesită consimţământul prealabil al Essity.

Declinarea garanţiilor

Informaţiile conţinute în acest Site sunt furnizate „ca atare” fără vreo garanţie expresă sau implicită de orice natură privind caracterul comercial, neîncălcarea proprietăţii intelectuale sau compatibilitatea cu un anume scop. În cazul în care Essity oferă un link către pagina web a unui terţ, acest link este doar pentru confortul utilizatorilor, iar Essity nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul sau corectitudinea informaţiilor conţinute de respectiva pagină web şi nici nu va fi responsabilă pentru practicile de confidenţialitate ale respectivei pagini web a unui terţ.

În niciun caz Essity nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună de nicio natură, inclusiv, fără a se limita la, daunele pentru pierderea profiturilor sau a informaţiilor, rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza informaţiile, chiar dacă Essity a fost informat de posibilitatea ca aceste daune să se producă.

Essity nu garantează nici corectitudinea sau caracterul complet a informaţiilor, textelor, reprezentărilor grafice, link-urilor sau altor articole care pot fi incluse în aceste informaţii. Essity poate modifica acest conţinut sau produsele descrise în cadrul acestuia fără notificare. Essity nu îşi asumă niciun angajament faţă de actualizarea informaţiilor sau altor materiale introduse pe acest Site.

Comunicările transmise de utilizatori

Orice material, informaţii sau alte comunicări pe care le transmiteţi sau postaţi pe acest Site vor fi considerate neconfidenţiale, neexclusive, gratuite, irevocabile, integral sublicenţiabile şi nebrevetate („Comunicările). Essity nu va avea nicio obligaţie cu privire la Comunicări.

Sunteţi de acord să nu accesaţi sau utilizaţi acest Site într-o manieră care să dăuneze sau să supraaglomereze sistemele de calculatoare sau reţelele Essity sau folosirea Site-ului sau a conţinutului prezentat pe acesta sau prin intermediul acestuia în niciun scop care să fie ilegal sau interzis prin aceşti termeni şi condiţii.

Essity va avea libertatea de a divulga, copia, distribui, integra şi/sau folosi în orice alt mod Comunicările împreună cu toate datele, imaginile, materialele audio, textele şi alte elemente integrate acestora pentru orice şi toate scopurile comerciale şi necomerciale.

În cazul în care comunicaţi date personale către acest Site sau altfel către Essity, vă daţi astfel acordul faţă de utilizarea de către Essity a acestor date în scopul evaluării informaţiilor voastre şi promovării produselor şi serviciilor Essity, inclusiv dreptul de a transfera datele către terţe ţări şi de a posta informaţiile pe Internet. Essity va fi responsabilă prin legile din Anglia şi Ţara Galilor pentru procesarea acestor date cu caracter personal, iar în cazul în care datele sunt incorecte sau apar alte probleme legate de datele voastre personale, veţi fi contactaţi de Essity.

Diverse

Essity poate revizui aceste Condiţii oricând prin actualizarea acestei postări.

Essity îşi rezervă dreptul, la discreţia sa, de a (1) modifica această Declaraţie juridică; (2) monitoriza permanent şi îndepărta postările; şi/sau (3) întrerupte disponibilitatea site-ului în orice moment, fără preaviz. Dacă oricare dintre termenii, condiţiile sau prevederile acestei Declaraţii juridice devin ilegale, invalide, nule sau nu pot fi puse în aplicare din orice motiv, atunci valabilitatea şi punerea în aplicare a celorlalte condiţii, termeni şi prevederi nu vor fi în niciun fel afectate de acestea.

 

Politica privind confidenţialitatea

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul Essity Romania SRL este ca toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de Essity să se simtă permanent încrezătoare că intimitatea lor este respectată şi că aceste date cu caracter personal sunt tratate cu cea mai mare atenţie.

Essity Romania SRL prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată ulterior.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, participanţii înscrişi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului.

Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care îşi vor da acordul explicit şi neechivoc în acest sens.

Datele cu caracter personal colectate pe acest site nu vor fi dezvăluite către terţi, cu excepţia cazurilor în care Organizatorul şi/sau Împuternicitul sunt obligaţi la dezvăluire în temeiul legislaţiei în vigoare.

Persoanele fizice inscrise pe site, în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art. 12) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul a obţine informaţii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului în care face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege sau de către ANSPDCP, după caz;
  • dreptul de acces la date (art. 13)- potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Operator;
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) -  potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de opoziţie (art.15) - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
  • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere. 

La cererea oricărei persoane inscrise pe site, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. În vederea exercitării acestor drepturi, participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Essity Romania SRL, cu sediul în Str. Polona 68-72, Polona Business Center, etaj 4, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania, în atenţia Departamentului de Marketing.

Essity va respecta legile naţionale cu privire la protecţia datelor care se aplică colectării şi utilizării datelor cu privire la persoane (datele cu caracter personal).

Scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate de voi vor fi prelucrate în scopul furnizării informaţiilor şi serviciilor pe care le-aţi solicitat, precum şi pentru activităţi viitoare de marketing şi vânzări/dezvoktare de produse.

Acest site conţine aşa-numitele cookie-uri. Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a acorda utilizatorilor acces la anumite funcţii, cum ar fi informaţii despre procesul de comandă şi selectarea limbii. Dacă nu doriţi să acceptaţi cookie-urile, trebuie să părăsiţi această pagină web.

Dacă aveţi întrebări cu privire la prelucrarea datelor voastre personale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa menţionată mai sus.

Galeria de produse

Contactează-ne

Poţi contacta Libresse prin:

Facebook Twitter vkontakte Pinterest YouTube Instagram E-mail Telefon Adresă
 
 
 
 
 

Ai uitat parola?!

Nu-ţi face griji! Transmite numele tău de utilizator sau adresa de email şi îţi vom trimite detaliile tale.

Eroare, trebuie să completezi numele de utilizator
Eroare, adresa de email sau numele de utilizator nu există
Noua parolă a fost trimisă
 
 
 
 
 
 
Aşteaptă

Abonează-te la newsletterul nostru

Newsletterul nostru este o excelentă modalitate de a rămâne la curent cu noutăţile de pe site, ofertele, evenimentele şi multe altele. Pur şi simplu trimite adresa ta de email şi nu vei rata niciodată nimic. Despre Libresse!

Adresa de email introdusă este deja în lista de distribuţie a newsletterului.
Adresa ta de email este acum înregistrată la newsletterul nostru!
Adresă de email invalidă
Câmp obligatoriu

Dezabonează-te

 
 
 
 
 
 
Aşteaptă

Dezabonează-te de la newsletterul nostru

Am făcut sau am spus noi ceva? Te rugăm să ne contactezi, ca să ne putem revanşa faţă de tine. Ne va fi dor de tine! În fine, te poţi oricând înregistra din nou dacă te răzgândeşti.

Eroare. Ai introdus o adresă de email corectă?
Eşti dezabonată!
Adresă de email invalidă
Câmp obligatoriu
 
 
 
 
 

Salut! Browser-ul tău este cam vechi!

Actualizează la oricare dintre aceste versiuni noi.

1.5
6.0
2.0
2.0
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari
  • Chrome
 
 
 
 
 

Mulţumim pentru întrebare!

Am primit multe întrebări pentru expertul nostru. Acesta va răspunde doar la acele întrebări care nu au primit anterior un răspuns.

 
 
 
 
 
 

Şterge cont

Contul tău Libresse a fost îndepărtat