Acest Website (www.libresse.ro) este editat de: 
Essity Romania SRL
Strada Polonă nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, Etaj 4, Sector 1, Bucureşti, Ro-mânia 
CUI: RO9423101
Tel: +4 (021) 312 68 67

Acest Website (www.libresse.ro) este proprietatea: 
Essity Hygiene and Health AB  
SE-405 03 Göteborg  
Suedia 


Accesul și utilizarea Website-ului sunt supuse următorilor Termeni de utilizare. În plus, termeni speciali care prevalează acestor Termeni de utilizare se pot aplica unor pagini, servicii sau funcţii individuale ale Website-ului. 

Proprietate intelectuală 
Materialele din acest Website sunt furnizate de Essity ca serviciu pentru clienţii săi şi pot fi folosite numai în scopuri informaţionale necomerciale. Pot fi descărcate copii unice, sub rezerva prevederilor de mai jos. 
 
Prin descărcarea de materiale de pe acest Website, sunteţi de acord cu aceşti termeni. 
Dacă nu sunteţi de acord cu aceştia, nu folosiţi Website-ul sau nu descărcaţi materiale din acesta. 
 
Essity şi licenţiatorii săi îşi rezervă toate drepturile de autor şi de proprietate intelectua-lă cu privire la conţinutul acestui Website, în special cu privire la textele, ilustraţiile, grafica, machetarea, imaginile, înregistrările audio şi video, precum şi alegerea şi dis-punerea lor, precum şi cu privire la orice altă informaţie de pe Website (denumite co-lectiv „Conţinut al Website-ului”). Conţinutul Website-ului nu poate fi reprodus, distri-buit, închiriat, împrumutat, afişat public, pus la dispoziţia publicului, editat, adaptat, transformat sau folosit în orice alt mod, decât cu consimţământul prealabil, în scris al Essity. Utilizatorului îi este permis numai să facă copii ale Website care sunt necesare din punct de vedere tehnic în scopul navigării (acces la Website şi afişarea Conţinutu-lui Website-ului). Orice drepturi asupra mărcilor folosite în Website (mărci de comerţ, denumiri comerciale şi titluri) sunt rezervate respectivilor lor proprietari. 

Informaţii introduse de utilizatori 
Website-ul poate oferi funcţii ce vă permit să introduceţi informaţii cum ar fi evaluări ale produselor, calificative, comentarii şi întrebări referitoare la Essity şi produsele Essity. Orice material, informaţie sau altă comunicare pe care o transmiteţi sau postaţi pe acest Website va fi considerată neconfidenţială, neexclusivă, nu i se vor aplica re-devenţe, va fi irevocabil şi pe deplin sublicenţiabilă şi neproprietară („Comunicări”). 
 
Nu este permisă înregistrarea sau postarea de Comunicări care ar putea fi considerate vătămătoare, ameninţătoare, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau care încalcă în alt mod legislaţia aplicabilă. 
 
Sunteţi de acord să nu accesaţi sau folosiţi acest Website într-o manieră care ar putea deteriora sau supraîncărca sistemele sau reţelele Essity şi să nu utilizaţi acest Website sau conţinutul furnizat în sau prin acest Website în scopuri ilegale sau interzise de aceşti termeni de utilizare. 
 
Essity va avea libertatea de a divulga, copia, distribui, încorpora sau folosi în alt mod Comunicări, împreună cu toate datele, imaginile, sunetele, textele şi alte lucruri încor-porate în acelea, în orice scopuri comerciale sau necomerciale, în conformitate cu Politica Website-ului privind confidenţialitate

Conturile de utilizator 
Aveţi responsabilitatea de a menţine în siguranţă datele de autentificare ale contului şi de a nu partaja contul cu alţi terţi. Utilizatorul este responsabil pentru toate acţiunile întreprinse în contul său. Essity îşi rezervă dreptul de a vă anula şi şterge contul ori-când, fără notificare prealabilă. 

Mostre de produse şi cupoane 
Website-ul vă poate permite să comandaţi mostre de produse şi să primiţi cupoane pen-tru produsele Essity. Essity nu garantează că astfel de mostre de produse şi cupoane vă vor fi puse la dispoziţie sau oferite şi îşi rezervă dreptul discreţionar de a refuza sau anula orice comandă de mostră de produs sau cupon. 

Răspundere 
Essity nu garantează acurateţea, integralitatea sau actualitatea Conţinutului Website-ului. Îndeosebi, Essity nu garantează accesibilitatea permanentă, absenţa erorilor, vi-ruşilor sau siguranţa Website-ul sau descărcarea în siguranţă a Conţinutului Website-ului. 
 
Essity nu furnizează consiliere medicală şi nu acceptă nicio răspundere în acest sens. Dacă aveţi o problemă medicală sau întrebări legate de starea dumneavoastră de sănă-tate, ar trebui să contactaţi un furnizor de servicii medicale pentru sfaturi profesionale. 
 
Exceptând daunele provocate de Essity intenţionat sau din neglijenţă gravă, Essity nu va fi răspunzătoare pentru daune care apar ca urmare a utilizării Website-ului, în speci-al pentru pierderi de programe sau date. 
 
Puteţi folosi Website-ul numai în conformitate aceşti Termeni de utilizare şi în scopuri legale şi adecvate. Este interzisă îndeosebi folosirea de software, procese sau echipa-mente care interferează fizic sau electronic cu operarea sau funcţionalitatea Website-ului sau care duc la o încărcare excesiv de mare sau inadecvată a Website-ului. 

Linkuri către Website-uri terţe 
Acest Website conţine linkuri directe sau indirecte către website-uri externe operate de terţi. Disponibilitatea sau conţinutul unor astfel de website-uri terţe nu depind de Essity, iar aceasta nu are niciun control asupra respectivelor website-uri terţe. Îndeosebi, Essi-ty nu îşi însuşeşte conţinutul acelor website-uri terţe şi nu îşi asumă nicio responsabili-tate sau răspundere pentru conţinutul şi securitatea acelor website-uri terţe. 

Declaraţii previzionare 
Acest Website conţine declaraţii previzionare. Astfel de proiecţii prezentate în Website reprezintă opinii subiective ale conducerii Essity şi estimări curente ale conducerii asu-pra evoluţiilor viitoare, efectuate pe baza diferitelor premise. Conducerea consideră că astfel de evaluări sunt rezonabile, însă se pot dovedi greşite în anumite circumstanţe. Essity nu garantează că estimările conducerii sunt corecte sau că proiecţiile acesteia vor fi realizate. 

Modificări 
Essity poate oricând şi fără înştiinţare prealabilă schimba, modifica sau îndepărta (de ex. încărca) orice parte din Conţinutul Website-ului sau Website-ul în întregime. Essity poate revizui oricând aceşti Termeni de utilizare, actualizând această postare. 
 
Essity îşi rezervă dreptul discreţionar, dar nu va avea obligaţia de a (1) modifica aceşti Termeni de utilizare; (2) monitoriza în permanenţă şi îndepărta postări; şi/sau (3) între-rupe oricând şi fără înştiinţare prealabilă disponibilitatea site-ului. 

Legislaţia aplicabilă 
Orice dispută între dumneavoastră şi Essity cu privire la aceşti Termeni de utilizare va fi guvernată de legislaţia suedeză.